UWAGA !!!

Żadna część serwisu www.hurghada.pl, www.hurgada.pl, www.hurghada.republika.pl, zarówno w całości jak i we 
fragmentach, nie może być reprodukowana ani przetwarzana w jakikolwiek sposób elektroniczny, fotograficzny, 
mechaniczny i inny oraz nie może być przechowywana w jakiejkolwiek bazie danych bez pisemnej zgody autora.
Kopiowanie bądź rozpowszechnianie tej strony lub jakiejkolwiek jej części bez upoważnienia pociągnie do odpowiedzialności
 cywilnej i karnej w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo.
Cała zawartość strony jest własnością Agnieszki Pikulskiej (logo, opisy, artykuły, zdjęcia). 
Wszystkie zawarte na stronach materiały, artykuły lub elementy graficzne nie mogą być wykorzystane bez 
zgody autora. Kopiowanie, przetwarzanie nawet fragmentu informacji zawartej w serwisie "Hurghada"  jest zabroniona.  

Można korzystać z utworów w granicach dozwolonego użytku pod warunkiem wymienienia twórcy i źródła i uprzedniej zgody Autora. Dozwolony 
użytek nie może naruszać normalnego korzystania z utworu lub godzić w słuszne interesy twórcy


Dz.U. 1994r. Nr 24 poz. 83Copyright 2003-2005 Agnieszka Pikulska 
Wszystkie prawa zastrzeżone