Prawa autorskie
Żadna część serwisu hurghada.pl, zarówno w całości jak i we fragmentach, nie może być reprodukowana ani przetwarzana w jakikolwiek sposób elektroniczny, fotograficzny, mechaniczny i inny. Nie może być też przechowywana w jakiejkolwiek bazie danych bez pisemnej zgody autora.

Cała zawartość strony jest własnością Agnieszki Pikulskiej (logo, opisy, artykuły, zdjęcia). Kopiowanie bądź rozpowszechnianie tej strony lub jakiejkolwiek jej części bez upoważnienia, pociągnie do odpowiedzialności cywilnej i karnej w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo.

Można korzystać z utworów w granicach dozwolonego użytku pod warunkiem wymienienia twórcy i źródła i uprzedniej zgody autora. Dozwolony użytek nie może naruszać normalnego korzystania z utworu lub godzić w słuszne interesy twórcy.

Dz.U. 1994r. Nr 24 poz. 83
Copyright © 2003-2019 Serwis hurghada.pl